Đoạn phim bắt đầu với dàn diễn viên trong tinh thần phấn chấn khi họ quay cảnh họ phải hợp tác với một số người cụ thể cho một trò chơi. Đạo diễn giải thích cách Ong Seong Wu, Kim Hyang Gi, Shin Seung Ho và Han Sung Min sẽ định vị cho quảng trường tình yêu. Khi đạo diễn nói với Kim Hyang Gi, cô sẽ hợp tác với Han Sung Min, Han Sung Min sáng lên khi cô ấy ôm Kim Hyang Gi và nói, Hãy đến đây! làm cho mọi người cười vào những câu trả lời chết lặng của họ.

(Visited 10 times, 1 visits today)