Đoạn clip bắt đầu với cảnh IU và Yeo Jin Goo chăm chỉ làm việc khi họ đắm mình vào vai diễn của mình và thực hiện cảnh tiếp theo khi cô ấy xé một mảnh giấy có địa chỉ và đưa cho anh ta. Mặc dù dấu hiệu cắt được đưa ra, Yeo Jin Goo vẫn tiếp tục cảnh đó bằng cách nói đùa rằng cô đã cho anh ta địa chỉ sai. Khi cô ấy không chơi cùng, anh ấy rên rỉ thất vọng và hỏi cô ấy, Làm sao bạn có thể thay đổi như vậy?

(Visited 22 times, 1 visits today)