Miss Lee là một bộ phim hài văn phòng về những người đấu tranh để sinh tồn tại một công ty điện tử nhỏ có nguy cơ bị phá sản. Nó được đạo diễn bởi Han Dong Hwa (Đội hình 38, Đội bóng xấu số 2 người) và được viết bởi Park Jung Hwa.

Cả đạo diễn và biên kịch đều có mặt trong buổi đọc kịch bản, cùng với Girls Day Hyeri, Kim Sang Kyung, Uhm Hyun Kyung, Cha Seo Won, Kim Eung Soo, Baek Ji Won, Kim Hyung Mook và Jung Hee Tae.

(Visited 8 times, 1 visits today)